Home

Screening op aangeboren hartafwijkingen met zuurstofsaturatiemeting in de regio's

Leiden-Haarlem-Amsterdam

Tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 heeft de POLAR-studie plaatsgevonden in de regio's Amsterdam, Leiden, Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen, Alkmaar en Purmerend.

In totaal hebben meer dan 20.000 pasgeborenen hieraan mee gedaan. De resultaten worden momenteel geanalyseerd.

 

Met de POLAR-studie wordt een nieuwe methode voor vroege opsporing van aangeboren hartafwijkingen onderzocht. Van oktober 2013 tot oktober 2014 werd deze screeningsmethode als pilot uitgevoerd in de regio Leiden, de POLS-studie (www.polsstudie.nl). Hieruit bleek dat de screening haalbaar is in de specifieke Nederlandse setting van de geboortezorg. De screening is in deze regio in de eerste, tweede en derde lijn inmiddels standaardzorg geworden. Een bijkomend voordeel van de screening was dat naast aangeboren hartafwijkingen ook andere belangrijke problemen vroeg opgespoord werden, zoals infecties en problemen met de ademhaling.

Om een goede kosten-batenanalyse en betrouwbaarheidsanalyse te verrichten, moet echter groter onderzoek verricht worden. Om die reden wordt het onderzoek uitgebreid naar de regio's Leiden, Haarlem en Amsterdam.

 

Korte samenvatting screening:

 

Met een saturatiemeter wordt minimaal een uur na de geboorte het zuurstofgehalte in het bloed van de baby gemeten. Deze meting gaat met een sensor door de huid heen. Er hoeft dus niet geprikt te worden.

Het zuurstofgehalte bij een aangeboren hartafwijking is vaak lager dan normaal. Bij een afwijkende waarde van het zuurstofgehalte, wordt de baby nagekeken door een arts van de afdeling kindergeneeskunde. Als het zuurstofgehalte dan nog te laag is, wordt er een echo van het hart gemaakt.

 

De kans is erg groot dat het zuurstofgehalte normaal is. Voor de zekerheid wordt op de tweede of derde levensdag de meting nogmaals herhaald.

 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door: